Przejdź do treści

Od 1990 roku,

dla piękniejszej Piotrkowskiej,

dla lepszej Łodzi.

Nasza misja

PODNOSZENIE JAKOŚCI I PRESTIŻU PIOTRKOWSKIEJ

Chcemy stworzyć najlepszą wersję Piotrkowskiej, „podkręcić” jej tożsamość, stworzyć na niej świetne warunki rozwoju setek przedsiębiorstw lokalnych, wypracować lepszą konstrukcję wspólnot mieszkaniowych i stworzyć mikrodzielnice, w którym ludziom będzie się lepiej mieszkać.

INSPIROWANIE CAŁEGO MIASTA

Pragniemy by zasady wypracowane na Piotrkowskiej promieniowały na kolejne obszary miasta. Chcemy to robić razem z rządzącymi Łodzią i wszystkimi, którzy mają z nami po drodze (po ulicy). Dobre rozwiązania, które zaimplementujemy na Piotrkowskiej powinny być zaraźliwe dla całej Łodzi i stanowić dobry przykład do naśladowania.

ROZSŁAWIENIE PIOTRKOWSKIEJ NA ŚWIECIE

Chcemy popularyzować wiedzę o Piotrkowskiej i poszerzać grono jej miłosników. Chcemy aby każdy mieszkaniec miasta był z Piotrkowskiej dumny. Dlatego utrzymujemy więź z emigracją pochodzącą z Łodzi i pracujemy nad umiędzynarodowieniem działań na Piotrkowskiej.


Nasze cele

REWITALIZACJA PIOTRKOWSKIEJ

Wprowadzanie na Piotrkowskiej rozwiązań technologicznych i pomysłów na przestrzeń, które będą przykładem dla całego miasta. Stańmy się miastem inteligentnym, z inteligentną gospodarką, inteligentną mobilnością, środowiskiem, życiem, inteligentnym współrządzeniem i świadomymi mieszkańcami.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ

Chcemy stworzyć i utrzymywać klimat przedsiębiorczości na ulicy Piotrkowskiej, stworzyć naszą specjalną strefę przedsiębiorczości. Ułatwiamy współpracę między przedsiębiorstwami i instytucjami zlokalizowanymi na Piotrkowskiej. Doceniamy potencjał lokalnego biznesu i zachęcamy innych do tego samego.

AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW

Zachęcamy mieszkańców Piotrkowskiej aby byli bardziej aktywni dla swojej ulicy i całej łódzkiej Strefy Wielkomiejskiej i aby współdecydowali o losach miasta. Kto jak nie my, w kamienicy przy Piotrkowskiej, nie powinien zacząć zmieniać najbliższej rzeczywistości? My, pomnożeni razy tysiąc, to już pokaźna siła!

POPULARYZACJA WIEDZY O PIOTRKOWSKIEJ

Organizujemy wydarzenia i konkursy, podnoszące atrakcyjność ulicy oraz honorujemy osoby zaangażowane w Piotrkowską. Wszystko to aby zwiększać świadomość wartości ulicy i popularyzować wiedzę o niej.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Promujemy inną organizację wspólnot mieszkaniowych, nowoczesne podejście do biznesu, podnoszenie świadomości miejskiej oraz docenianie lokalnego potencjału artystycznego, przedsiębiorczego oraz naukowego.

WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI

Aktywnie działamy nad umiędzynarodowieniem działań na Piotrkowskiej, utrzymujemy więź z emigracją i współpracujemy z miastami partnerskimi, a wszystko to, aby o Piotrkowskiej wiedział cały świat i cały świat się od niej uczył.


Nasze projekty


Aktualności