Przejdź do treści

Łódź wczoraj-dziś-jutro. Rewitalizacja 2.0

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej zaprasza na cykl wydarzeń w ramach interdyscyplinarnego projektu „Łódź wczoraj – dziś – jutro. Rewitalizacja 2.0”. Organizujemy tematyczne spacery, spotkania / panele z zaproszonymi gośćmi oraz warsztaty. Wszystkie atrakcje ujęte są w sześć bloków tematycznych:

  1. ŁÓDŹ FABRYKANCKA – ROBOTNICZA – POSTINDUSTRIALNA.
  2. ŁÓDŹ: MIASTO CZTERECH KULTUR.
  3. ŁÓDŹ NA EKRANIE – ŁÓDŹ FILMOWA.
  4. #MIASTO. PRZESTRZEŃ. URBANISTYKA. IKONY ARCHITEKTURY ŁODZI.
  5. ŁÓDŹ KREUJE. MIASTO KULTURY
    (STREET ART, MODA, DESIGN, LITERATURA, KOMIKS, TEATR, MUZYKA).
  6. ŁÓDŹ – MOJE MIASTO. PRZESTRZEŃ WOKÓŁ DOMU / SZKOŁY / MIEJSCA PRACY.

W ŚWIĘTO ŁODZI poza wycieczkami i panelem dyskusyjnym będzie też gra miejska.
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

ŁÓDŹ WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO. REWITALIZACJA 2.0 to ambitny i rozbudowany projekt Fundacji Ulicy Piotrkowskiej obejmujący szereg działań edukacyjnych i kulturalnych o charakterze interdyscyplinarnym. Kluczowym celem projektu jest rewitalizacja społeczna i integracja ze społecznością ukraińską przybyłą do Łodzi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Nasz projekt zakłada spójność społeczną, czyli wyrównanie dysproporcji w jakości życia, poprzez m.in: ograniczanie nierówności społecznych oraz integrację społeczną, a przez to zwiększenie kreatywności ludzi, ich zdolności do innowacji, a w konsekwencji podnoszenie konkurencyjności, rozwój zdolności adaptacyjnych w kontaktach społecznych i gospodarczych. Naszym celem jest uspołecznienie procesu rewitalizacji poprzez propagowanie aktywnych postaw wśród mieszkańców tak, aby uruchomić potencjał ludzi i miejsca.

Zachęcamy do śledzenia informacji o konkretnych wydarzeniach w mediach społecznościowych Fundacji Ulicy Piotrkowskiej – Facebooku i Instagramie

Zadanie ŁÓDŹ WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO. REWITALIZACJA 2.0 jest zrealizowane dzięki finansowaniu z budżetu miasta Łodzi.