Start   Aktualności   |  Projekty  |  Fundacja  |  Ulica Piotrkowska  |  Kontakt
       
  Komunikaty Fundacji  
11/10
2017
Zapraszamy na ciekawą konferencję...
 
  << wróć  

MIASTO POSTINDUSTRIALNE I JEGO DZIEDZICTWO W XXI w.

Łódź to miasto, w którym zagadnienie rewitalizacji postindustrialnej tkanki miejskiej jest silnie obecne zarówno w polityce władz miejskich, jak i w życiu codziennym mieszkańców, co czyni je odpowiednim miejscem do dyskusji. Konferencja, zorganizowana przez Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi we współpracy z Grupą Roboczą Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów, Katedrą Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszeniem Historyków Sztuki Oddział w Łodzi, ma na celu przedstawienie aktualnych problemów, rozwiązań, doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących ochrony i gospodarowania postindustrialnym dziedzictwem.

Jest to jubileuszowa, 25. edycja, ważnego wydarzenia naukowego, organizowanego co roku na przemian w Polsce i Niemczech, niezwykle istotnego dla utrzymania efektywnej współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi obu krajów. Odbywa się w mieście kojarzonym niegdyś niemal wyłącznie z wytwórczością włókienniczą, obecnie zachowaną w szczątkowej formie, które boryka się z problemem nowego zagospodarowania materialnego dziedzictwa pozostawionego przez wielki przemysł.

Podczas konferencji – wychodząc od okoliczności historycznych odnoszących się do urbanistyki, architektury i sztuki, pod dyskusję poddawane są aktualne problemy i wstępne propozycje rozwiązań dotyczące ochrony i zachowania dziedzictwa postindustrialnego oraz poruszone kwestie trwałego jej użytkowania. Dyskusje są prowadzone wokół kilku bloków tematycznych, między innymi dotyczących wyzwań wielkich okręgów przemysłowych, miasta przemysłowego jako kulturowego dziedzictwa czy wyzwań wobec zachowania i rewitalizacji dziedzictwa postindustrialnego.

Wśród zaproszonych uczestników znajdują się przedstawiciele ważnych ośrodków naukowych z Niemiec i Polski. Poza referatami dotyczącymi terenów polskich (Wielkopolska, Śląsk, Pomorze, Okręg Łódzki), kilka referatów i komunikatów dotyczy działań rewitalizacyjnych w postindustrialnych ośrodkach na terenie współczesnych Niemiec, a wybrane przez radę naukową pojedyncze wystąpienia poświęcone zmaganiom z analogicznymi problemami we Włoszech, Szwajcarii i Estonii stanowią dla tego kontekstu cenny materiał porównawczy.

HARMONOGRAM

Wydarzenie na Facebooku

 

 
       
 
     
dołącz do nas na 
 

  Nasi partnerzy  
         ĹĂłdzka Specjalna Strefa Ekonomiczna


born in DB