Start   Aktualności   |  Projekty  |  Fundacja  |  Ulica Piotrkowska  |  Kontakt
       
  Łódzka Deklaracja Tożsamości  
12/05
2008
Zaproszenie do wziecia udziału w składaniu podpisów pod Łódzką Deklaracją Tożsamoś
 
  << wróć  

Z okazji 185 rocznicy nadania ulicy Piotrkowskiej jej nazwy w piątek od godz. 15:00 oraz w sobotę i niedzielę w godz. 11:00 – 19:00 Fundacja Ulicy Piotrkowskiej i Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi zapraszają wszystkich Łodzian do złożenia podpisu pod „Łódzką Deklaracją Tożsamości” na ul. Piotrkowską 104, przed „Ławeczkę Tuwima”.
 
Fundacja Ulicy Piotrkowskiej od chwili powstania, czyli od 1990 roku, podejmuje szereg inicjatyw o charakterze kulturotwórczym. Działaniom tym przyświeca jeden cel, budowanie szacunku dla historii i współczesności Łodzi
 
Majowe Święto Łodzi w tym roku będzie szczególne, także ze względu na obchody kilku ważnych rocznic. Jedną z nich jest 185 rocznica nadania ulicy Piotrkowskiej jej nazwy.
 
„Deklaracja” jest wyrazem dążenia łodzian do zbudowania takiego obrazu swojego miasta, z którego będą dumni. Podpisując „Deklarację” łodzianie zobowiązują się bronić zabytki Łodzi przed aktami bezmyślności, poprzez podejmowanie takich działań, które będą służyć ocaleniu dziedzictwa przodków a także wzmocnią poczucie lokalnej tożsamości.
 
Dlatego w dniach 16-18 maja wzywamy wszystkich łodzian do masowego uczestnictwa w składaniu podpisów pod tekstem „Deklaracji” wydrukowanym na 185 metrach tkaniny. Pierwszych 5.000 podpisów honorowane będzie pamiątkowym imiennym „Paszportem Łódzkim”.
 
Po zakończeniu akcji płótno zostanie przekazane do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
 
Poniżej prezentujemy tekst Deklaracji:

„Łódzka Deklaracja Tożsamości”

My Łodzianie jesteśmy świadomi, że:

Wielkoprzemysłowy, wielonarodowy i wielokulturowy rodowód jest fundamentem tożsamości Łodzi.

Jego świadectwem jest dorobek intelektualny oraz zachowane i wyjątkowe w skali europejskiej historyczne dziedzictwo materialne.

Z dumą podejmujemy obowiązek ochrony ulic, kamienic, fabryk i pałaców oraz kontynuacji rozwoju miasta w duchu tolerancji, wolności, nowoczesności i twórczej kreacji. Tak, by Łódź dzisiaj i w przyszłości godnie przypominała, że powstała i rozwinęła się, jako pierwsze nowoczesne i europejskie miasto na ziemiach polskich.

 
       
 
     
dołącz do nas na 
 

  Nasi partnerzy  
         ĹĂłdzka Specjalna Strefa Ekonomiczna


born in DB