Przejd藕 do tre艣ci

Polityka prywatno艣ci

Niniejsza Polityka prywatno艣ci okre艣la zasady ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plik贸w cookies przez Fundacj臋 Ulicy Piotrkowskiej, z siedzib膮 w 艁odzi, za po艣rednictwem strony internetowej www.piotrkowska.pl (zwanej dalej: 鈥濻tron膮 Internetow膮鈥).

搂1 POSTANOWIENIA OG脫LNE

1. Niniejsza polityka prywatno艣ci i plik贸w cookies opisuje zasady post臋powania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plik贸w cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.piotrkowska.pl.

2. Administratorem danych osobowych na stronie internetowej www.piotrkowska.pl jest Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, z siedzib膮 w 艁odzi (90-004), ul. Piotrkowska 102, NIP: 7250009974, REGON: 004274527; e-mail: fundacja@piotrkowska.pl.

3. Niniejsza Polityka prywatno艣ci wchodzi w 偶ycie z dniem 10.07.2022 r.

4. Wszelkie odst臋pstwa od niniejszej Polityki prywatno艣ci wymagaj膮 formy pisemnej pod rygorem niewa偶no艣ci.

搂2 DEFINICJE

1. Administrator 鈥 Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, NIP: 7250009974.

2. Strona internetowa 鈥 strona internetowa dost臋pna pod adresem www.piotrkowska.pl.

3. U偶ytkownik 鈥 ka偶dy podmiot, kt贸ry korzysta ze Strony.

搂3 DANE OSOBOWE

1. U偶ytkownik mo偶e przekazywa膰 swoje dane osobowe Administratorowi za pomoc膮 formularza dost臋pnego na Stronie, a mianowicie formularza zapisu na newsletter.

2. Administratorem danych osobowych U偶ytkownika jest Administrator.

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane s膮 jedynie w celu przesy艂ania U偶ytkownikowi newslettera.

4. Administrator gwarantuje poufno艣膰 wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezb臋dne do podj臋cia przez U偶ytkownika akcji, do kt贸rej przeznaczony jest dany formularz.

6. Administrator nie udost臋pnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

7. Dane osobowe s膮 gromadzone z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 i odpowiednio chronione przed dost臋pem do nich przez osoby do tego nieupowa偶nione.

8. U偶ytkownikowi przys艂uguj膮 nast臋puj膮ce uprawnienia:

a. prawo do 偶膮dania dost臋pu do swoich danych, ich sprostowania, edytowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania;

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

c. prawo do przenoszenia danych;

d. prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w okre艣lonym celu, je偶eli U偶ytkownik uprzednio tak膮 zgod臋 wyrazi艂;

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

9. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych nast臋puj膮cym podmiotom:

a. nazwa.pl sp. z o.o., ul. Mieczys艂awa Medweckiego 17, 31-870 Krak贸w, NIP: 6751402920 鈥 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze. Link do polityki prywatno艣ci tego podmiotu: https://www.nazwa.pl/fileadmin/nazwa/Regulaminy/Pl_prywatnosci.pdf.

b. Mailer Lite UAB, Paupio st. 46, LT 鈥 11341 Vilnius, Lithuania 鈥 w celu korzystania z systemu mailingowego s艂u偶膮cego do przesy艂ki newslettera. Link do Polityki prywatno艣ci tego podmiotu: https://www.mailerlite.com/privacy-policy

搂4 PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mog膮 by膰 odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. W ramach Strony internetowej www.piotrkowska.pl stosowane s膮 nast臋puj膮ce rodzaje plik贸w cookies:

a. niezb臋dne pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach Strony internetowej, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach Strony internetowej;

b. pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej;

c. wydajno艣ciowe pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony internetowej;

d. funkcjonalne pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zapami臋tanie wybranych przez U偶ytkownika ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu U偶ytkownika, np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z kt贸rego pochodzi U偶ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.;

e. reklamowe pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce dostarczanie U偶ytkownikom tre艣ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa艅.

3. Administrator przechowuje pliki cookies na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika, a nast臋pnie uzyskuje dost臋p do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania Strony.

4. Administrator informuje niniejszym U偶ytkownika, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰 takiej konfiguracji przegl膮darki internetowej, kt贸ra uniemo偶liwia przechowywanie plik贸w cookies na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony internetowej przez U偶ytkownika mo偶e by膰 utrudnione.

5. Administrator wskazuje, 偶e pliki cookies mog膮 by膰 przez U偶ytkownika usuni臋te po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przegl膮darki internetowej, programy s艂u偶膮ce w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narz臋dzi dost臋pnych w ramach systemu operacyjnego, z kt贸rego korzysta U偶ytkownik.

搂5 INNE TECHNOLOGIE

1. Administrator stosuje nast臋puj膮ce technologie 艣ledz膮ce dzia艂ania podejmowane przez U偶ytkownika w ramach Strony internetowej:

a. kod 艣ledzenia Google Analitycs 鈥 w celu analizy statystyk Strony internetowej.

搂6 LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze Strony wi膮偶e si臋 z przesy艂aniem zapyta艅 do serwera, na kt贸rym przechowywana jest Strona internetowa.

2. Ka偶de zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

3. Logi obejmuj膮 m.in. adres IP U偶ytkownika, dat臋 i czas serwera, informacje o przegl膮darce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta U偶ytkownik.

4. Logi zapisywane i przechowywane s膮 na serwerze.

5. Dane zapisane w logach serwera nie s膮 kojarzone z konkretnymi osobami korzystaj膮cymi ze Strony i nie s膮 wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji U偶ytkownika.

6. Logi serwera stanowi膮 wy艂膮cznie materia艂 pomocniczy s艂u偶膮cy do administrowania Stron膮 internetow膮, a ich zawarto艣膰 nie jest ujawniana nikomu poza osobami upowa偶nionymi do administrowania serwerem.

搂7 KONTAKT

1. U偶ytkownik mo偶e w dowolnym czasie skontaktowa膰 si臋 z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki spos贸b Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywa膰 jego dane osobowe.

2. U偶ytkownik mo偶e r贸wnie偶 zwr贸ci膰 si臋 do Administratora z pro艣b膮 o ograniczenie przetwarzania jego danych, o usuni臋cie jego danych osobowych w ca艂o艣ci lub w okre艣lonej cz臋艣ci.

3. Z Administratorem mo偶na skontaktowa膰 si臋 wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na adres e-mail: fundacja@piotrkowska.pl.