Przejdź do treści

Łódź Wczoraj – Dziś – Jutro. Rewitalizacja 2.0

„Łódź Wczoraj – Dziś – Jutro. Rewitalizacja 2.0” to ambitny i rozbudowany projekt Fundacji Ulicy Piotrkowskiej obejmujący szereg działań edukacyjnych i kulturalnych o charakterze interdyscyplinarnym. Jego kluczowym celem jest rewitalizacja społeczna i integracja ze społecznością ukraińską przybyłą do Łodzi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Nasz projekt zakłada spójność społeczną, czyli wyrównanie dysproporcji w jakości życia, poprzez m.in: ograniczanie nierówności społecznych oraz integrację społeczną, a przez to zwiększenie kreatywności ludzi, ich zdolności do innowacji, a w konsekwencji podnoszenie konkurencyjności, rozwój zdolności adaptacyjnych w kontaktach społecznych i gospodarczych.

Wymienione cele staramy się realizować poprzez cykl spacerów z przewodnikiem miejskim, panele dyskusyjne i debaty poświęcone zmianom w Łodzi ( w szczególności w miejscach objętych programem Rewitalizacji Obszarowej), warsztaty, wydarzenia edukacyjne i kulturalne, które prezentować będą społeczny wymiar procesu rewitalizacji.

Projekt zakłada realizację sześciu bloków tematycznych w ciągu sześciu miesięcy, wydarzenia specjalne w ramach Urodzin Łodzi oraz wielki finał podsumowujący cały projekt.

Poniżej prezentujemy wszystkie bloki tematyczne:

  1. Łódź Fabrykancka – Robotnicza – Postindustrialna.
  2. Łódź: Miasto Czterech Kultur.
  3. Łódź Na Ekranie – Łódź Filmowa.
  4. #Miasto. Przestrzeń. Urbanistyka. Ikony architektury Łodzi.
  5. Łódź Kreuje. Miasto Kultury (Street art, Moda, Design, Literatura, Komiks, Teatr, Muzyka).
  6. Łódź – Moje Miasto. Przestrzeń wokół domu / szkoły / miejsca pracy.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Harmonogram wydarzeń jest dostępny tutaj: HARMONOGRAM

Projekt „Łódź Wczoraj – Dziś – Jutro. Rewitalizacja 2.0” jest realizowany dzięki finansowaniu z budżetu miasta Łodzi.

Zajrzyj również na nasze media społecznościowe: