Przejdź do treści

Wizyta prof. Jana Gehla w Łodzi. Miasta dla ludzi

Na zaproszenie Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w dniach 04-06 listopada br. w Łodzi gościł prof. Jan Gehl. Prof. Jan Gehl jest wybitnym duńskim naukowcem i praktykiem z zakresu architektury, urbanistyki i zarządzania przestrzeniami publicznymi. Związany jest on przede wszystkim z Kopenhagą, gdzie od kilkunastu lat prowadzi badania naukowe, a ich wyniki wykorzystuje na potrzeby aranżowania przestrzeni publicznych tego miasta. Dzięki przedsięwzięciom podjętym w stolicy Danii jest on dziś powszechnie znany w świecie ze skutecznego prowadzenia działań rewitalizujących centra miast (również w Melbourne i w Nowym Jorku) oraz z tworzenia witalnych przestrzeni publicznych. Działania te określa się „kopenhagenizacją” (ang. copenhagenizing) miast.

W ramach wizyty w Łodzi Profesor wygłosił m.in. dwa wykłady akademickie na Uniwersytecie Łódzkim, spotkał się z pracownikami samorządowymi w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, a także zwiedził nasze miasto. Wizyta Profesora była zapowiedzią pierwszego polskiego wydania jego najnowszej książki pt. „Miasta dla ludzi” (ang. Cities for people). Partnerami wydarzenia byli Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Konsulat Honorowy Królestwa Danii w Łodzi oraz Architektura & Biznes.