Przejdź do treści

Konkurs „Najlepsze Wnętrze Roku”

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej organizuje od 1990 roku konkurs „Najlepsze Wnętrze Roku”. Jego celem jest zachęcenie projektantów i inwestorów do świadomych działań w kierunku wzbogacania i kreowania „łódzkiego stylu” współczesnych wnętrz użytkowych, utrzymania ciągłości kulturowej oraz kształtowania i promocji architektury w zabytkowym centrum Łodzi.

Kapitułę konkursu stanowią od początku pomysłodawcy imprezy, tj. architekci – Zbigniew Bińczyk, Marek Janiak i Wojciech Saloni-Marczewski – oraz artysta plastyk – Włodzimierz Adamiak. To oni dokonują nominacji w poszczególnych kategoriach spośród zgłoszonych wnętrz. Następnie Jury – w którego skład wchodzą obok członków Kapituły także Konserwatorzy Zabytków (miejski i wojewódzki), przedstawiciel Biura Architekta Miasta Urzędu
Miasta Łodzi, przedstawiciele wspópracujących mediów, a także przedstawiciel Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej – dokonuje wyboru najciekawszego wnętrza.

Wnętrza nominowane są w trzech kategoriach:

  • ogólnej – najważniejszej – gdzie nominowane są wnętrza użyteczności publicznej usytuowane w obszarze ścisłego centrum Łodzi (ulica Piotrkowska i przyległe jej kwartały);
  • rekonstrukcji historycznej – w której doceniane są wnętrza, gdzie duży nacisk położono na realizm historyczny;
  • nowe realizacje – obejmującą wnętrza budujące tożsamość Łodzi oraz odwołujące się do historii i tożsamości Łodzi (kategoria ta obecna jest od roku 2004).

Konkurs zdążył już na stałe wpisać się w kalendarz wydarzeń miejskich i cieszy się dużym poparciem Urzędu Miasta Łodzi i Prezydenta Miasta Łodzi. Popiera go także środowisko architektów reprezentowane przez łódzki oddział Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i Łódzką Izbę Architektów. Konkurs cieszy się rozgłosem nie tylko w Łodzi, gdzie jego patronem medialnym jest „Dziennik Łódzki”, zamieszczający corocznie cykl artykułów opisujących nominowane wnętrza, lecz także w całej Polsce. Także dzięki programom w Telewizji Polskiej o. Łódź i audycjom w Radiu Łódź
konkurs zdobył wierną publiczność.

Zachęcamy do zgłaszania wnętrz do kolejnych edycji konkursu, który zwyczajowo odbywa się w miesiącu lutym. Wtedy też przyznawane są nagrody i wyróżnienia wnętrzom za rok poprzedzający rok organizacji konkursu.