Przejdź do treści

Nasza misja

Podnoszenie jakości i prestiżu Piotrkowskiej

Chcemy stworzyć najlepszą wersję Piotrkowskiej, „podkręcić” jej tożsamość, stworzyć na niej świetne warunki rozwoju setek przedsiębiorstw lokalnych, wypracować lepszą konstrukcję wspólnot mieszkaniowych i stworzyć mikrodzielnice, w którym ludziom będzie się lepiej mieszkać.

Inspirowanie całego miasta

Pragniemy by zasady wypracowane na Piotrkowskiej promieniowały na kolejne obszary miasta. Chcemy to robić razem z rządzącymi Łodzią i wszystkimi, którzy mają z nami po drodze (po ulicy). Dobre rozwiązania, które zaimplementujemy na Piotrkowskiej powinny być zaraźliwe dla całej Łodzi i stanowić dobry przykład do naśladowania.

Rozsławienie Piotrkowskiej na świecie

Chcemy popularyzować wiedzę o Piotrkowskiej i poszerzać grono jej miłosników. Chcemy aby każdy mieszkaniec miasta był z Piotrkowskiej dumny. Dlatego utrzymujemy więź z emigracją pochodzącą z Łodzi i pracujemy nad umiędzynarodowieniem działań na Piotrkowskiej.

Nasze projekty

Dołącz do Fundacji Ulicy Piotrkowskiej!

Nasi Mecenasi

Aktualności