Przejdź do treści

Zarząd Fundacji

Marta Gorzuchowska
Prezes Zarządu

Robert Kujawiak
Wiceprezes Zarządu

Rada Fundacji

Wojciech Wycichowski
Przewodniczący Rady

Marta Ewa Ostrowska
Wice Przewodnicząca Rady

Włodzimierz Zajdler

Iwona Szczerba – Kaczmarek

Urszula Kowalska

Mieczysław Trzcinka

Piotr Szczepański

Zbigniew Bińczyk

Elżbieta Gołacka

Sławomir Fijałkowski

Fundatorzy

Włodzimierz Adamiak

Mariola Bartoszewicz

Zbigniew Bińczyk

Michał Leopold Chrobot

Jan Dębowski

Wojciech Gorzuchowski

Lechosław Grzelak

Marek Janiak

Włodzimierz Zajdler

Marian Henryk Warzywoda

Barbara Juraś

Krzysztof Jędrych

Romuald Kaczmarek

Jerzy Klinger

Urszula Kowalska

Zbigniew Maraszek

Jerzy Marcinkowski

Karol Mikołajczyk

Wojciech Wycichowski

Roman Wieszczek

Wiesław Milewski

Wojciech Saloni – Marczewski

Edward Sergiel

Henryk Sobczak

Jerzy Szczakowski

Mieczysław Trzcinka

Bożena Wardęszkiewicz

Krzysztof Wardęszkiewicz

Romuald Wojtasik

Teresa Wypych